Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe
Partnerzy


Wateractiv.pl

Strona gwna »


zobacz te

Dla dzieci
Trapezy
Kajaki

Robert
13422987
  512257145
Rafa
1143472
  509 240 431
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com
Izba przyj Interna Strefa ciszy Strefa zrzutu

Tuning

Tuning deski oraz pdnika jest sztuk sam w sobie. Wymaga pewnego dowiadczenia i opywania na rnym sprzcie w rnych warunkach, bowiem w wielu przypadkach symptomy, ktre przypisujemy zemu dostrojeniu wynika mog po prostu ze zej techniki eglowania. Niemniej jednak sprbujemy poniej wypisa recept na odpowiednie dobranie sprztu i jego ustawienie.

Prawidowe dostrojenie poszczeglnych elementw sprowadza si do kilku podstawowych czynnoci:
~dobr odpowiedniego agla i jego dostosowanie do panujcych warunkw,
~dobr odpowiedniego statecznika,
~ustawienie palety w szynie masztowej,
~ustawienie pozycji strzemion,
~ustawienie odpowiedniej wysokoci bomu,
~ustawienie linek trapezowych

#1 agiel

Decydujcym czynnikiem w doborze agla bdzie jego wielko mierzona w m2. O tym jaka powierzchnia agla jest odpowiednia decyduje przynajmniej pi czynnikw:

sia wiatru – im wiksza prdko wiatru tym mniejszy agiel
Najlepszym wyjciem byoby posiadanie caej kolekcji pdnikw na wszystkie warunki wiatrowe.
W przypadku amatorw, a z myl o nich zostaa zaprojektowana ta strona, jest to oczywicie nierealne
take wzgldw finansowych jak i zdroworozsdkowych. Niemniej jednak posiadanie 2 agli nie jest “fanaberi”, jak sdz nie znajcy si na rzeczy wspmaonkowie, lecz niezbdnym minimum. Zakres agli w kadej kolekcji zdeterminowany jest przez spot, na ktrym przewanie si pywa. Wody rdldowe – due agle sabo wiatrowe, morze – gwnie agle z dolnego zakresu ( do 6 m2).

masa zawodnika – im go ciszy tym wikszy agiel
Nie naley chyba nikomu tumaczy, e “kto” o wadze powiedzmy 90 kg potrzebuje wikszej siy napdowej ni 40 kg dziecko.

umiejtnoci – im mniejsze umiejtnoci tym mniejszy agiel
Wykonywanie manewrw z aglem 10 m2 nie jest zadaniem dla nowicjusza. Kalkulujc powierzchni agla naley wzi pod uwag fakt, e im wikszy agiel tym mniej porczny. Z drugiej jednak strony may agiel=may paer i w marginalnych warunkach wiatrowych moe okaza si nieprzydatny nawet do nauki.

wyporno deski – im wiksza wyporno tym wikszy mona zastosowa agiel.
Kady szanujcy si producent podaje minimalny i maksymalny zakres agli jaki jest tolerowany przez dany model deski. Oczywicie jeli mamy agiel 7,5 m2, a max dla naszej nowej deski wynosi 7,2 m2, to wcale
nie oznacza, e nie da si na tym zestawie pywa. Pewne odstpstwa s dopuszczalne ale im s one wiksze, tym mniejszy komfort pywania.

indywidualne upodobania - s tacy, ktrzy twierdz e windsurfing to tylko i wycznie may agiel i maa deska. S rwnie zatwardziali fristajlowcy, ktrych nie interesuj kilometrowe lizgi. Dla nich wystarczy may szkwa tylko po to eby wpa do wody przy tysicznej, nieudanej prbie wykrcenia jakiegotam triku. To te jest windsurfing i te jest uprawiany na wiatrowych zadupiach. Do tego rwnie potrzebny jest may, odpowiednio skrojony agiel. Z kolei monstrualne agle wykorzystywane s tam, gdzie liczy si prdko, a zwaszcza w marginalnych warunkach - zawodowcy nazywaj to Formu Windsurfing. I wreszcie gdzie po rodku jest co, co w marketingowej nowomowie nazywane jest freeride, freemove i bg wie jeszcze jakie free, czyli to co lubi 90% pord nas amatorw tj. prdko jednak nie za wszelk cen i nie kosztem znacznie ograniczonej manewrowoci

Nikt jeszcze nie wpad (na szczcie) na pomys opracowania matematycznego algorytmu do wyliczenia powierzchni agla biorc pod uwag wszystkie wymienione czynniki. W tym wypadku trzeba polega na wasnym dowiadczeniu pamitajc jednak aby nie przesadza. Jeeli przy wietrze powiedzmy 4B osigasz prdko 20 km/h to wcale nie znaczy, e zakadajc dwa razy wikszy agiel bdziesz w stanie pyn z prdkoci 40 km/h. Nie wierzysz? W danym momencie jeste w stanie spoytkowa tyle wiatru ile jest potrzebne do utrzymania deski w kontrolowanym lizgu. S pewne granice, ktrych niestety nie pokonasz z pomoc wikszej powierzchni agla.

Si dziaajc na agiel mona w pewnym stopniu regulowa za pomoc odpowiedniego wybrania. Zwikszajc nacig po maszcie (halslink), na brzegu standardowego agla tworzy si tzw. falbana, czyli nic innego jak zwyczajne fady. Im wikszy nacig tym wicej tych fad, im s one dusze tym lepiej agiel zachowuje si w silnym wietrze. Wikszo wspczesnych agli posiada wizualny system wybierania, najczciej w postaci dwch punktw na aglu. Jeli jedna z fad bdzie siga miejsca pomidzy tymi dwoma punktami to oznacza, e agiel zosta ustawiony na przecitne warunki wiatrowe. Przy sabszym wietrze naley zmniejszy nacig tak, aby fada sigaa pierwszego punktu (dalszego od masztu) i analogicznie przy mocnym wietrze nacigamy do drugiego punktu.

Wielko falbany i w ogle jej wystpowanie zaley od konkretnego modelu agla, dlatego producenci czsto zaczaj do agli instrukcj trymowania lub te podaj minimaln i maksymaln dugo wzdu masztu.

Podobne zasady obowizuj w odniesieniu do wybrania „po bomie” (trymlink). W normalnych warunkach wypeniony wiatrem agiel przypomina powinien skrzydo samolotu dlatego naciga si go tak, aby w spoczynku przednia krawd listew sigaa mniej wicej poowy rednicy masztu (agle bezkamberowe). Zwikszenie nacigu powoduje, e profil agla robi si bardziej paski i przez to sam agiel lepiej sprawuje si na wietrze zbyt silnym w stosunku do posiadanego agla.

Reasumujc – jeeli agiel nie ma adnego systemu wybierania, nie mamy instrukcji do niego, a tym bardziej nie mamy potrzebnego dowiadczenia w trymowaniu recepta jest jedna: po maszcie – wybierz ile masz si i jeli nie jeste pewny to pocignij jeszcze troch (lepiej za bardzo wybrany agiel ni za sabo). Po bomie – nacignij tylko troch tak aby listwy nie wystaway poza obrb wyznaczony przez rednic masztu i tak aby agiel wypeniony wiatrem nie dotyka bomu.

Jeeli wykorzystalimy ju wszystkie moliwoci trymowania , a pdnik wci jest niestabilny to oznacza nic innego jak "przeaglowanie". Czas najwyszy wrci na brzeg po mniejszy pdnik.... albo do szkki podszlifowa technik pywania.

# 2 Statecznik

Wybr odpowiedniego statecznika zdeterminowany jest przez:

powierzchni agla – im wikszy agiel tym wikszy fin
Dla tych, ktrzy nie lubi eksperymentowa wymylono wzr: powierzchnia agla w m2 x 50 = powierzchnia fina w cm2. To jednak tylko teoria, a w praktyce liczy si mimo wszystko eksperymentowanie.

szeroko rufy – im szersza deska tym duszy fin
Teoria mwi, e dugo statecznika nie powinna przekracza szerokoci rufy mierzonej w odlegoci 30 cm od koca. To jednak teoria, a w praktyce liczy si test na wodzie.

preferowanym stylem – rne ksztaty fina
Niektre nowoczesne stateczniki z powodzeniem mogyby zaj poczesne miejsce wrd eksponatw Muzeum Sztuki Wspczesnej Centrum Pompidour w Paryu obok dzie dzie Pontiliego. Cae szczcie aby cieszy si pywaniem nie ma potrzeby wnikania w szczegy aerodynamiki. Wystarczy wiedzie, e:

~ dugi smuky fin (typu pointer) pozwoli na pywanie ostrzejszym bajdewindem oraz wczeniejsze wejcie w lizg i wiksz prdko. Z drugiej strony taki fin powoduje, e deska jest mniej manewrowa.
~ oby profil uatwi wykonywanie manewrw i utrudni halsowanie pod wiatr,
~ pochyy fin (antygrass) umoliwi pywanie po akwenach z du iloci wodnej rolinnoci, ktra skutecznie utrudnia lub nawet uniemoliwia pywanie w przypadku dwuch poprzednich statecznikw.

Jeeli Twoja deska posiada moliwo regulacji umiejscowienia statecznika to ustaw go w ten sposb, aby jego przednia krawd znalaza si w jednej linii z tylnimi rubami mocujcymi strzemiona rufowe. Innymi sowy – statecznik nie powinien by wysunity dalej do przodu ni ostatnia ruba mocujca footstrap.

#3 Strzemiona

Kada deska umoliwia ustawienie strzemion przynajmniej w dwch pozycjach. Podstawowe czynniki decydujce o pooeniu footstrapw to masa surfera i sia wiatru:

Im ciszy go i mniejsza sia wiatru tym strzemiona bardziej wysunite do przodu i dalej od burty.
Przednia pozycja strzemion pozwala na przeniesienie rodka cikoci na obszar deski o wikszej wypornoci, co z kolei pozwala na pywanie w strzemionach w marginalnych warunkach wiatrowych oraz niestety gorsz kontrol nad desk przy silnym wietrze.

Im lejszy zawodnik i wiksza sia wiatru tym strzemiona bardziej wysunite do tyu i bliej krawdzi deski.
W przeciwiestwie do przedniego ustawienia przesunicie footstrapw do tyu pozwoli na lepsz manewrowo oraz zmniejszenie powierzchni stycznej deski z wod, co przy silnym wietrze maksymalizuje prdko. Wad lokalizacji rufowej jest zatapianie rufy przy sabym wietrze, co z kolei powoduje spowolnienie lizgu.

Pewne znaczenia ma rwnie dugo stopy, bowiem w niektrych typach desek rider, ktrego natura obdarzya naprawd du stop w ustawieniu skrajnym bdzie mia pity w wodzie, spowalniajc desk.

Du rol odgrywa preferowany styl jazdy. We freestylu i wave najczciej wystpuje z tyu tylko jeden footstrap ustawiony na rodku rufy.

Oprcz regulacji przd-ty strzemiona mona dopasowa odpowiednio do profilu stopy. Wielko otworu powinna by na tyle dua, aby w przypadku sytuacji awaryjnych stopa swobodnie wysuna si ze strzemiona oraz na tyle ciasna aby, odchylenie stopy powodowao odpowiedni reakcj deski. Eksperymentowanie najlepiej rozpocz od ustawienia, w ktrym duy palec wystaje ze strapw. Jeeli pywasz w butach to we ten fakt pod uwag przy regulacji.

#4 Bom

Umiejscowienie bomu na maszcie ma bezporedni wpyw na obcienie deski. Im wysza pozycja tym wiksza masa transmitowana jest na maszt (i o to chodzi). Konkretna wysoko bomu zaley od siy wiatru. Uwaa si, e standardowa wysoko to okolice obojczyka. Aby wej wczeniej w lizg przy sabym wietrze zalecane jest nieznaczne podwyszenie bomu, nie wyej jednak ni poziom koci policzkowej. Przy silnym wietrze mona obniy bom. Doln granic jest wysoko mostka. Poza tym naprawd due agle wymagaj wyszej pozycji bomu. Oczywicie jak to w yciu bywa wielu pywa tak jak jest im wygodnie nie zwaajc na teorie.

#5 Linki trapezowe

Regulacja linek jest spraw wan gdy od ich ustawienia w gwnej mierze zaley „odchudzenie” deski (odcienie polegajce na przeniesieniu jak najwikszej masy na maszt i poza desk) oraz komfort jazdy.

Optymalna regulacja linek trapezowych zostaa omwiona na stronie powiconej eglowaniu w trapezie.

#6 Maszt

Pozycja masztu w szynie zaley przede wszystkim od wielkoci agla i wysokoci zawodniak - im wiksza szmata i wyszy surfer tym dalej od rufy. Optymalne ustawienie spowoduje, e obie nogi bd obcione rwnomiernie. Poza tym przednie ustawienie umoliwia szybsze wejcie w lizg w warunkach marginalnych. Przy silnym wietrze maszt mona przesun do tyu.

Umiejtno poprawnej konfiguracji sprztu wymaga praktyki, ktr nabywa si poprzez eksperymentowanie. I wanie to eksperymentowanie jest najtrudniejsze, zwaszcza w miejscu, gdzie porzdne wianie przypada na sezon ... snowboardowy.

Trudno jest todziobowi powici te drogocenne chwile kiedy wreszcie powiao na kombinowanie ze zmian agli, regulowaniem linek trapezowych, eksperymentowaniem z masztem i wysokoci bomu. Jednak warto zrezygnowa z tych kilku lizgw, aby w przyszoci mie z eglowania jeszcze wicej satysfakcji.

© Copyright SurfMix 2004-2017 Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP do gry
Powered by
Design by YANAH - projektowanie stron internetowych