Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
WING
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe

Strona gwna »


zobacz te

Foil windsurfing
Ubir - pozostae
Pianki na skuter

Robert
13422987
  512257145
Rafa
61234994
  519 805 960
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com
Izba przyj Interna Strefa ciszy Strefa zrzutu

Na wasn rk

Szkki windsurfingowe dysponuj odpowiednim sprztem do nauki, ktry nie ma nic wsplnego z zestawem, na ktrym bdziemy w przyszoci pywa. Nie ma wic potrzeby inwestowania w sprzt, ktry pjdzie w odstawk po zdobyciu pewnego dowiadczenia, a nastpi to bardzo szybko, szybciej ni si spodziewasz.

Zdecydowanie mniej korzystnym rozwizaniem jest zdanie si na instruktorskie dowiadczenia kolegw/koleanek, ktrzy na windsurfingu zjedli zby. Powodw ku temu jest kilka:
po pierwsze – ich sprzt nie nadaje si do nauki. Deski s najczciej za mao wyporne, a pdniki za due albo za mae.
po drugie – cokolwiek by ten kolega/koleanka potrafili pokaza na desce to wcale nie znaczy, e potrafi wytumaczy kompletnemu dyletantowi na czym polegaj nawet najprostsze czynnoci w windsurfingu. Gdyby byo inaczej to Maysz byby trenerem Tajnera a nie odwrotnie.
po trzecie – zazwyczaj jak s odpowiednie warunki do nauki trudno tych wyjadaczy spotka na spocie, albo wrcz niemoliwe jest oderwanie ich od kufla z piwem. Jeli nie instruktor i nie kolega to pozostaje eksperymentowanie na wasn rk. W tym celu naley zacz od zdobycia (poyczenia od kogo albo z wypoyczalni) odpowiedniego sprztu.

Deska - najlepiej mieczowa o duej pojemnoci. Pojemno wyraana jest w litrach. Im jest ona wiksza
tym deska jest w stanie unie ciszego surfera. Dobrze byoby, eby Twoja pierwsza deska miaa nie mniejsz wyporno ni 190 l. Dzieci i lejsi surferzy (poniej 80 kg) mog pozwoli sobie na co mniejszego.

Pywajce krypy z lat 80-tych, cikie i bardzo dugie, ktre gdzieniegdzie mona spotka te si nadaj do nauki. Na pewno bardziej ni wspczesna lekka, krtka i bardzo krucha deska bezmieczowa o zbyt maej pojemnoci. Generalna zasada jest taka, e todzib musi na desce czu si pewnie, tak aby uwaga
moga by skoncentrowana na tym, czego chce si nauczy zamiast na tym aby nie wpa do wody.

Pdnik – may o powierzchni max. 5-6 m, a dzieci 3-4 m. Najlepiej typowy szkoleniowy wykonany z dakronu lub innego mocnego materiau.

Wybierz odpowiedni dzie na nauk tj. ciepy i niezbyt wietrzny oraz miejsce tj. agodnie opadajcy brzeg z wiatrem wiejcym rwnolegle do brzegu albo w jego kierunku. W tym wanym dniu staraj si nie pi piwa, odpr si i do dziea.

Krok #1: Pozycja klczca
Po desk na wodzie i przecignij j na tak gboko, aby miecz nie dotyka dna, nie gbiej jednak ni do pasa. Sprawd skd wieje wiatr i ustaw desk w ten sposb, aby maszt lecy na wodzie wskazywa godzin 6, czyli zgodnie z kierunkiem, w ktrym
wieje wiatr (patrz rozdzia dotyczcy kierunkw). Desk ustaw prostopadle do masztu i linii wiatru tj. midzy godzin 3 i 9. Sta po stronie nawietrznej deski plecami do wiatru. Po donie na desce (na linii dzielcej desk wzdu na dwie rwne czci) w taki sposb, aby stopa masztu znajdowaa si pomidzy nimi. Nacinij desk i wejd na ni kolanami. Zap koniec fau (tego sznurka, ktry czy bom ze stop masztu) dla lepszej stabilnoci. Wyprostuj plecy ale nie wybieraj jeszcze fau. W tym momencie jeste w pozycji klczcej. Jeeli jeste praktykujcym katolikiem to nie powiniene mie z tym adnych kopotw. Staraj si utrzyma desk w pozycji prostopadej do masztu, co moesz uczyni cignc lekko za fa.

Krok #2: Wybieranie fau.
Wybieranie fau, inaczej wyciganie pdnika z wody, jest trudnym zadaniem dla pocztkujcego, ale wcale takim by nie musi. Dopty dopki maszt jest ustawiony prostopadle do deski pozycja, w ktrej si znajdujesz bdzie stabilna i nie ma potrzeby wpadania do wody. Zanim rozpoczniesz mudny proces stawiania pdnika w pionie
musisz przej z pozycji klczcej do kucania. Dla utrzymania stabilnoci uyj fau.
Twoja pozycja to: stopy na linii centralnej, rozstawione na szeroko barkw, kolana gboko zgite, rce i plecy w miar wyprostowane. Aby wycign maszt cignij fa
rka za rk. Najlepiej jeeli wikszo wysiku zrobi za ciebie nogi tj. cignc
stopniowo prostujesz kolana i wychylasz si w kierunku skd wieje wiatr. Pamitaj
o tym, aby podczas wybierania fau maszt by ustawiony prostopadle do deski. W kocowej fazie powiniene zapa maszt obiema domi. Pamitaj, e agiel nie moe dotyka wody a maszt nie powinien by zbyt blisko ciaa. To jest tak zwana pozycja neutralna. Wiatr wieje w plecy, agiel ustawiony jest rwnolegle do linii wiatru.
Poniewa na agiel nie oddziauje adna sia nie ma wic potrzeby wpadania do wody.

Najczciej popeniane bdy przy podnoszeniu pdnika to:

~kontynuowanie wybierania pomimo tego, e maszt nie jest w pozycji prostopadej do deski. Najczciej koczy si to utrat rwnowagi i wpadniciem do wody. W przypadku, gdy maszt zaczyna odchyla si w kierunku rufy bd dziobu naley przerwa
wybieranie i odczeka chwil, a do momentu, gdy maszt ponownie znajdzie si
w pozycji prostopadej.

~maszt trzymany zbyt blisko ciaa. Trzymajc maszt przy sobie trudno jest utrzyma rwnowag. Masa eglarza powinna rwnoway si grawitacji pdnika (dziaajc w przeciwnym kierunku) dlatego niezbdne jest zachowanie pewnej odlegoci.

Krok #3: Pozycja neutralna.
Przypomnijmy jeszcze raz wygld naszej pozycji: plecy wyprostowane skierowane na godzin 12 w kierunku skd wieje wiatr, agiel skierowany na 6 w kierunku dokd wieje wiatr, ramiona wyprostowane, kolana w lekkim zgiciu, ciao pochylone na stron nawietrzn, aby zrwnoway ciar pdnika, stopy po obydwu stronach masztu na linii centralnej deski. Od tej pory przy nauce jakichkolwiek manewrw, jeeli co pjdzie nie tak zawsze moesz przyj pozycj neutraln i zacz wszystko od nowa.

Krok #4: Pozycja gotowoci
Przejcie z pozycji neutralnej do pozycji gotowoci odbywa si poprzez puszczenie masztu tyln rk (ta bliej rufy), przesunicie tylnej stopy w kierunku rufy (gdzie w okolice przednich strzemion), postawienie przedniej nogi bezporednio za stop masztu. W tej pozycji przednia stopa (ta tu przy maszcie) ustawiona jest dokadnie wzdu linii centralnej natomiast tylna w poprzek deski. Poniewa agiel w dalszym cigu ustawiony jest rwnolegle do linii wiatru nie ma potrzeby wpadania do wody.

Krok #5: Pozycja startowa
Z rk przedni w dalszym cigu na maszcie przecignij maszt w poprzek deski w kierunku skd wieje wiatr (na nawietrzn). Paszczyzna agla skierowana jest
prostopadle do deski, a twoje barki rwnolegle do bomu. Teraz spokojnie po tyln
rk na bomie dokadnie przed sob. Po przedni rk na bomie jakie 20 cm za masztem. Twoje rce powinny by rozstawione mniej wicej na szeroko barkw.
agiel cigle prostopadle do deski. Pki tyln rk nie przycigasz do siebie bomu na agiel nie dziaa adna sia. Nie ma wic adnej potrzeby wpadania do wody.

Krok #6: Pozycja eglarska
Przypomnijmy pozycj startow: stoisz zwrcony twarz w kierunku dziobu, linia barkw prostopadle do linii centralnej deski, a agiel rwnolegle do linii wiatru. Aby przej do pozycji eglarskiej naley skrci grn cz ciaa w kierunku dziobu (jeeli wiatr wieje w lew burt to obracasz si zgodnie z kierunkiem wskazwek zegara). To spowoduje,
e wraz z twoim obrotem agiel ustawi si pod pewnym ktem w stosunku do wiatru, a agiel zcznie wypenia si wiatrem i poczujesz opr tym wikszy im bardziej bdziesz wybiera agiel. Teraz jest wanie najwyszy czas, aby zaliczy gleb, czyli wpa do wody. Jeeli mimo wszystko uda ci si zrwnoway si wiatru dziaajc na agiel to wreszcie PYNIESZ!!! Jeli uwaasz, e jeste w stanie zrwnoway wiksz si, wybierz agiel tyln rk (przycignij do siebie). Jeli idzie co nie tak, w szczeglnoci poczujesz, e agiel „przeciga” ci, po prostu pu bom jedynie tyln rk, co pozwoli
ci powrci do pozycji startowej (nie wypuszczaj pdnika z przedniej doni, bo w przeciwnym razie czeka ci powrt do kroku #2). Nie poddawaj si!

Powyszy opis bez wczeniejszej demonstracji wydaje si troch zawiy dlatego najlepiej przewiczy niektre kroki na ldzie. W tym celu skorzystaj ze specjalnego obrotowego symulatora. Ewentualnie moesz odkrci fin i sprbowa z desk na play. Przypuszczalnie w sieci mona znale take wiele stron ze zdjciami poszczeglnych krokw. Jeeli w dalszym cigu masz kopoty z wyobrani to nie pozostaje nic innego
jak przypadkowe podpatrzenie lekcji udzielanej przez instruktora.

Czasami zdarza si, e pdnik wpadnie na nawietrzn stron deski (t niewaciw). W takiej sytuacji, zanim rozpoczniesz mudny proces wybierania fau, naley przemieci pdnik z powrotem na stron zawietrzn (w kierunku godziny 6) aby na nowo rozpocz sekwencj startow. Istnieje kilka sposobw, ktre moesz wykorzysta w tym celu.

1. pozostajc w wodzie obr agiel wraz z desk– sposb ten jest najprostszy ale zajmuje najwicej czasu

2. pozostajc w wodzie przerzu bom na podan stron

3. wycignij pdnik za fa i przerzu go na drug stron – zastosowanie tej metody wie si najpewniej z ponownym wpadniciem do wody – nie ma to jednak znaczenia bo i tak ju jeste mokry.

4. wybieraj fa tak, aby agiel cay czas znajdowa si czciowo w wodzie (im silniejszy wiatr tym wiksze zanurzenie). W ten sposb deska powinna si obrci do pozycji, w ktrej mona spokojnie dokoczy wybieranie fau (wiatr wieje w plecy, maszt po zawietrznej stronie deski prostopadle do niej).Czasami zdaje to egzamin.

© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 do gry