Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
WING
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe

Strona gwna »


zobacz te

Akcesoria
Bony podarunkowe
Bomy

Robert
13422987
  512257145
Rafa
61234994
  519 805 960
Tel. stacjonarny:
sklep@surfmix.com
Izba przyj Interna Strefa ciszy Strefa zrzutu

Grypsera pocztkujcego windsurfera.

W tym miejscu sprbujemy zagodzi nieco podstawowe symptomy dysleksji utrudniajcej todziobom nawizanie kontaktu z innymi surferami na wyszym poziomie wtajemniczenia. Sprbujemy w sposb prosty, jasny i nieskomplikowany a wic opatologicznie wtoczy do zielonej gowy ca mas mniej lub bardziej potrzebnych terminw eglarskich. Zaczynamy od warsztatu eglarza deskowego czyli sprztu:

Pdnik

Rol motoru w windsurfingu spenia tzw. pdnik, czyli agiel i reszta szpeju, bez ktrego sam agiel jest tyle wart co godzina pracy skonookiego krawca, ktry go szyje. Wszystkie elementy pdnika maj swoje nazwy, charakteryzujce si tym, e im brzmi ona bardziej obco, tym bardziej trywialne zastosowanie danego elementu. Ale do rzeczy:

Maszt

Kawa rury najczciej w kolorze czarnym sucy do rozpicia agla. Maszt wyrnia si tym, e cho wyglda jak zwyka rura kanalizacyjna to kosztuje tyle, e lepiej o tym nie wspomina gono przy onie/mu/rodzicach * . W dolnej czci masztu jest wiele rnych oznacze. Wrd tych oznacze wyrnia si literka C oraz dwucyfrowa liczba, np. C-60. C oznacza wgiel (carbon), a liczba procentow jego zawarto. Im wysza liczba, tym wysza cena masztu. Im wysza liczba tym lepszy, lejszy maszt. Wgiel jest jak do tej pory najlepszym podstawowym materiaem na maszty. W zaniku s maszty epoxydowe, ktrych jedyn zalet jest cena - za niewielkie pienidze otrzymujemy cik rur o bardzo niskich parametrach wyginania. Kady wspczesny agiel aby mg pracowa tak jak zosta do tego zaprojektowany musi mie odpowiedni, dedykowany dla niego maszt o odpowiednich parametrach. Wicej o masztach wkrtce na innym oddziale Surfkliniki.
* niepotrzebne skreli

Przeduka

- nie naley wpada w panik jeli po rozpakowaniu okae si, e maszt jest krtszy ni nowo nabyty agielek. Do tego celu su przeduki, dziki ktrym mona w zalenoci od potrzeb skrci lub wyduy maszt. Przeduka zakoczona jest systemem bloczkw, ktre wraz z bloczkami na haku, uatwiaj proces nacigania agla wzdu masztu.

Bom

Elipsowaty kabk zrobiony najczciej z aluminiowej rury. Montowany jest do masztu i otacza agiel z obydwu stron. Podstawowym zadaniem bomu jest produkowanie odciskw na doniach todziobw. Dziki niemu rwnie moliwe jest nacignicie agla (wzdu bomu) za pomoc tzw. trymlinki. Bez niego nie byoby moliwe utrzymywanie agla w odpowiedniej pozycji, czyli niemoliwe byoby sterowanie.

agiel

– najmniej trway element pdnika i zarazem jeden z najdroszych. Podstawowym materiaem na agle windsurfingowe jest tzw. monofilm, przeroczysty materia w wygldzie zbliony o folii ogrodniczej ale o parametrach zupenie innych. Oprcz monofilmu agiel skada si gwnie z rogw, likw i listewek. Rg topowy,rg halsowy,rg szotowy to nic innego jak poszczeglne rogi agla poczwszy od grnego poprzez dolny i ten trzeci mocowany do bomu. Liki dolny,przedni i wolny – brzegi agla kolejno: od dolnego poprzez ten przy maszcie, tworzcy kiesze masztow a skoczywszy na tym pomidzy rogiem topowym i szotowym. Listwy – usztywniaj i nadaj aglowi odpowiedni ksztat. Niektre modele agli zaopatrzone s w tzw. kambery umiejscowione w kieszeni masztowej. Kambery (rotatory) uywane s najczciej w duych aglach zaprojektowanych do osiagania duych prdkoci. Oprcz tego, e istotnie utrudniaj rozpicie agla na maszcie to jednoczenie wspomagaj obrt agla wok masztu przy zmianie halsu i nadaj aglom gbszy profil.

Sznurki

- oprcz wymienionych wyej: halslinki, ucej do nacigania agla wzdu masztu i trymlinki do napinania wzdu bomu, s jeszcze dwa wane sznurki:
fa startowy - do wycigania pdnika z wody,
linki trapezowe - montowane na bomie su do zahaczania hakiem trapezowym podczas eglowania w warunkach lizgowych, co znacznie odcia rce.

Paleta

- tym co czy pdnik z desk jest paleta, ktrej elementem jest najczciej gumowy elastyczny przegub z metalowym pinem, ktry z kolei umieszczany jest w otworze w przeduce. Paleta mocowana jest do szyny masztowej w desce, tak e mona j w atwy sposb przesuwa w zalenoci od wielkoci agla, siy wiatru i upodoba ridera.

Taklowanie

- wszystkie czynnoci, ktre skadaj si na przygotowanie pdnika do eglowania, w tym odpowiednie jego ustawienie w zalenoci od siy wiatru, rozmiarw agla i rozmiarw tego ktry bdzie pywa.

Deska

Twoje podwozie tworzy bdzie deska, ktrej podstawowymi elementami s:

Rufa

– koniec deski przeciwny do kierunku poruszania si. Pocztkujcy rozpoznaje ruf po tym, e robi wszystko, aby trzyma si od niej jak najdalej.

Dzib

– koniec deski przeciwny do rufy. Najprostszym sposobem rozpoznania dziobu s charakterystyczne liczne zadrapania lub lady klejenia, ktre powszechnie wystpuj w tej czci deski.

Statecznik (fin, kosa)

– mniejsza petwa wystpujca w spodniej czci rufy. Stabilizuje kierunek eglowania.

Miecz

– dodatkowa, ruchoma petwa umiejscowiona porodku deski suca do stabilizacji deski i zwikszenia moliwoci pynicia pod ostrzejszym ktem w stosunku do wiatru. (prawie "pod wiatr"). Wikszo wspczesnych desek to jednak deski bezmieczowe bowiem oprcz istotnych zalet miecz posiada rwnie spore wady, w tym przede wszystkim zwiksza wag i jest mao przydatny podczas eglowania w silnym wietrze.

Strzemiona (footstrapy)

– uchwyty na stopy zamontowane w czci rufowej deski. Gwnym zadaniem strzemion jest przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu si po desce. Z tego powodu pocztkujcy powinni je raczej zdemontowa lub ewentualnie wykorzystywa jako uchwyty do transportu deski na ldzie. Znawcy tematu uparcie jednak twierdz, e bez nich kontrolowanie deski podczas mocnego wiatru jest niemoliwe.

Szyna masztowa

- umoliwia przesuwanie masztu w kierunku dziobu bd rufy.Pianka

– wdzianko do zaoenia w chodne dni, czyli w polskich warunkach prawie zawsze. Bez niej uprawianie windsurfingu w naszych warunkach jest czystym masochizmem.

Buty

- windsurfingowe obuwie spenia t sam rol co pianka i ponadto zabezpiecza stopy przed urazami, do pewnego stopnia.

Wicej na temat pianek i butw w innej czci surfkliniki.Pozostay sprzt

Kamizelka

– nieciekawe wdzianko zakadane na piank, ktre wg niektrych nie jest "cool" a wg innych jest podstawowym elementem bezpieczestwa na wodzie. Nie ulega wtpliwoci, e pocztkujcy powinni pywa w kamizelce. Wrd strych wyjadaczy zdania s podzielone, padaj argumenty zarwno za jak i przeciw:
  • w przypadku utraty wiadomoci pionow postaw z twarz ponad lustrem wody zapewnia tylko kamizelka morska z szerokim konierzem, w ktrej nie da si pywa na desce
  • pianka zapewnia wystarczajc wyporno eby utrzyma ciao na powierzchni
  • kamizelka jest niewygodna i krpuje ruchy
  • dziki kamizelce czsto upadki do wody kocz si bez koniecznoci moczenia gowy
  • kamizelka uatwia start z wody
  • kamizelka utrudnia pywanie wpaw i moe spowodowa, e po upadku na zafalowanym akwenie nie uda si dogoni sprztu .

Trapez

– oczywicie nie ten, ktry widziae w cyrku lecz to co w ksztacie pieluchomajtek lub szerokiego pasa z hakiem zapinanego nad biodrami. Kiedy twoje ramiona podzikuj ci, e wydae kup szmalu na to sprytne urzdzenie, jednak pki co nie zawracaj sobie tym gowy (chyba, e rzeczywicie sta ci na nowy agiel).

Trymrczka

- pod tym pojciem kryje si mae nieskomplikowane urzdzonko wygldajce jak rczka z zbkami, ktre uatwia nacignicie agla "po maszcie".

Technika eglowania

Noga/stopa przednia lub masztowa

- noga lub stopa, ktra podczas eglowania znajduje si bliej masztu/dziobu

Noga/stopa tylna

- oczywicie to ta, ktr stawiasz w okolicach rufy

Rka przednia - masztowa

- rka spoczywajca na bomie najbliej masztu

Rka tylna - szotowa

- ta pooona dalej od masztu

Strona/burta/deska nawietrzna

- strona/burta/deska blisza miejscu skd wieje wiatr. Zmiana kierunku w stron nawietrznej (na wiatr) zwana jest ostrzeniem.

Strona/burta/deska zawietrzna

- dalsza od miejsca skd , a blisza kierunkowi dokd wieje wiatr. Skrt z wiatrem, czyli na zawietrzn okrelany jest mianem odpadanie.

Lewy i prawy hals

- kierunki eglowania w zalenoci od tego czy wiatr wieje z lewej strony (w lew burt), czy z prawej. Kwestia halsw zostaa szerzej potraktowana w czci dotyczcej regu poruszania si.

Bajdewind, pwiatr, baksztag, fordewind

- kursy (kierunki) eglowania w zalenoci od kta w stosunku do linii wiatru (omwione w innym rozdziale).

Zwrot przez sztag

- zwrot (zmiana halsu z lewego na prawy lub odwrotnie) poprzez ostrzenie, czyli skrcanie w kierunku skd wieje wiatr (pod wiatr)

Zwrot przez ruf

- przeciwiestwo sztagu, czyli zmiana halsu poprzez skrt w kierunku dokd wieje wiatr (z wiatrem).

lizg

- to co odrnia "eglarstwo deskowe" inaczej zwane turystyk windsurfingow od waciwego windsurfingu, czyli pywanie przy mocnym wietrze przypominajce bardziej lot wodolotu ni tradycyjn aglwk.

Spinout

- boczny polizg deski w wyniku utraty siy nonej przez statecznik. Deska nie traci prdkoci nadal pynie w lizgu lecz kontrola nad ni jest praktycznie niemoliwa. Przyczyn spinoutw jest tak wiele jak metod leczenia tej przypadoci.

Pompowanie

- odpowiednie, wielokrotne wybieranie agla, ktre wykonywane jest w marginalnych warunkach wiatrowych w celu wymuszenia lizgu. W odrnieniu od prawdziwego pompowania todzioby stosuj tzw. "wachlowanie", ktre nie suy niczemu, a ju na pewno nie wprowadza deski w lizg.

Przeaglowanie / niedoaglowanie

- okrelenie kiedy z rnych wzgldw (najczciej finansowych) pywa si na za duym (przeaglowanie) lub za maym (niedoaglowanie) pdniku w stosunku do panujcych aktualnie warunkw wiatrowych.

Katapulta /katapa/

- najprostszy trik fristajlowy, ktry waciwie kady surfer zna z autopsji i wie na czym on polega, a jeli nie wie to si wkrtce przekona.

Spot

- to samo co w snowboardzie miejscwka, czyli konkretne miejsce (akwen) na ktrym si pywa, plaa z ktrej si startuje i na ktrej pije si piwo po skoczonym pywaniu.

Quiverbag

- torba na agle i maszty, a czasami nawet na cay szpej cznie z desk.

Surfmobil

- samochd, ktrym wozi si sprzt i surferw. Moe to by rwnie dobrze stary garbus, co wypasiony campervan, wane eby mia jak najwicej nalepek windsurfingowych w stylu: "windsurfing not only for the summer".

© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 do gry