Sklep Surfmix - Windsurfing, KiteSurfing, SUP
Windsurfing
Kitesurfing
SUP
WING
SKUTER WODNY
WAKE
Kajakarstwo
eglarstwo
Surfing
Marki
Info
Czytelnia
Tenis
Sporty zimowe

Strona gwna »


zobacz te

Maszty
Pokrowce kite
Bomy

Robert
  512257145
ukasz
  509780511

Wybierz jzyk / choose language

Snowsport Tax Free

Uprzejmie informujemy, e w porozumieniu z firm Global Blue oferujemy Pastwu usug TAX FREE, czyli moliwo ubiegania si o zwrot podatku VAT za zakupy dla klientw zamieszkujcych na stae terytorium z poza Unii Europejskiej. System Global Blue jest bezpieczny oraz prosty w obsudze. Dziki usudze Global Blue - TAX FREE Shopping, nasze sklepy s rzetelnym i godnym zaufania miejscem, gdzie mona zrobi bezpieczne zakupy z moliwoci zwrotu podatku VAT.

Poniej krtka instrukcja procesu, jak w atwy i bezpieczny sposb zrobi zakupy bez podatku w systemie Global Blue - TAX FREE.

 1. Zakupy
  sklep online Tax Free Nasze sklepy sportowe SnowSport.pl, SurfMix.com oraz SklepKite.pl z siedzib w Legnicy, ul. Gliwicka 4 s uprawnione do wystawiania formularzy TAX FREE w dniu dokonania zakupw. Kwota podlegajca zwrotowi podatku VAT to minimum 200,00 z. Do Formularza TAX FREE doczamy paragon z kasy fiskalnej, ktry musi zosta wystawiony w tym samym dniu, w ktrym nastpi zakup towaru i wypenienie formularza.
 2. Weryfikacja tosamoci podrnego
  Snowsport Tax Free Osob uprawnion do zwrotu podatku VAT, jest podrny, ktry na stae zamieszkuje kraje z poza Unii Europejskiej. Zabronione jest wystawianie formularzy na osob trzeci. W celu weryfikacji tosamoci klienta zobowizany jest on do przedstawienia swojego paszportu, jeli chodzi o miejsce zamieszkania - wpis nastpuje na podstawie deklaracji podrnego, a jego weryfikacji dokonuje funkcjonariusz Urzdu Celnego na granicy Unii Europejskiej
 3. Materiay dla Klienta
  sklep online Tax Free Do kadego formularza TAX FREE doczamy ulotk od firmy Global Blue, ktra szczegowo informuje o kolejnych dziaaniach jakie naley wykona, aby bezpiecznie i poprawnie ubiega si o zwrot podatku VAT. Ulotka zostaa stworzona w szeciu jzykach i zawiera wykaz licencjonowanych punktw zwrotu podatku VAT w Polsce, Rosji, Ukrainie i Biaorusi. Pena lista wszystkich punktw znajduje si na stronie internetowej GlobalBlue.com.
 4. Wyjazd poza granice Unii Europejskiej
  sklep online Tax Free Podrny opuszczajcy obszar UE musi przedstawi Formularz TAX FREE, paragon fiskalny oraz zakupiony towar na ostatniej granicy UE w Urzdzie Celnym. Towar musi pozosta w stanie nienaruszonym i niezmienionym, bez ladw uytkowania. Wywz musi nastpi najpniej ostatniego dnia trzeciego miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym dokona zakupu. Nie ma moliwoci wywiezienia zakupionych przedmiotw przez osoby trzecie. Formularz TAX FREE bez pieczci Urzdu Celnego jest niewany!!!Warunkiem uzyskania potwierdzenia eksportu towaru przez Urzd Celny, a co za tym idzie zwrot podatku VAT, jest wywz zakupionego towaru w bagau osobistym podrnego.
 5. Zwrot podatku VAT
  sklep online Tax Free Na realizacj refundacji z formularzem TAX FREE klient ma maksymalnie 7 miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym dokona zakupu. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w jednym z licencjonowanych punktw GLOBAL BLUE.

Zapraszamy do zakupw i korzystania z moliwoci TAX FREE!


Snowsport Tax Free

As SnowSport.pl, SurfMix.com and SklepKite.pl drawing on experience of the Global Blue company we propose you the TAX FREE service in Poland. The Global Blue System is safe and easy to handle. Commonly known TAX FREE symbol is recognised by passengers and associated with the possibility of the safe shopping exempt from VAT. Our shops, among others thanks to the Global Blue favour - TAX FREE Shopping, are perceived by passengers from foreign countries as attractive, exclusive, but first of all safe and trustworthy.

Below we are presenting the description of the very simple and straight process which enables the shopping without the tax in the Global Blue system for our customers - TAX FREE.

 1. Shopping
  sklep online Tax Free Our sports shops SnowSport.pl, SurfMix.com, SklepKite.pl placed at Gliwicka 4, Legnica will put special TAX FREE form on the day of shopping. An amount being subject to a repayment of the value added tax is at least PLN 200.00. We are enclosing the TAX FREE form with the receipt from a cash register.
 2. Identification of the traveler
  Snowsport Tax Free Entitled person to VAT refund is traveler, which the domicile holds oneself outside borders of the European Union. Traveler is obliged to present his passport in order to confirm the identity. Exposing forms to third parties is forbidden. Traveler just declares his place of residence outside the EU, however an accurate officer is making the verification on last border of the EU.
 3. Leaflet for the Customer
  sklep online Tax Free We are enclosing the leaflet with every form taken out. The leaflet is announcing in 6 languages what steps the passenger must make in order to receive the repayment of the value added tax. Points of the repayment of the value added tax in Poland, the Russian Federation, Ukraine and Belarus you will find on leaflets back cover. List of all points of the refund in the world along with local principles of the tax refund you will find on GlobalBlue.com.
 4. Leaving the European Union
  sklep online Tax Free The passenger leaving the EU area must present the TAX FREE Form and purchased goods on last border the EU at the customs office. He must do it not later, than third month following the month, in which he purchased. The TAX FREE form without the seal of the customs office is unimportant for the refund. With condition of getting confirming the export of goods by the customs office, and consequently repayment of the value added tax, there is a transport of purchased goods in the personal luggage of the passenger. Taking away goods by third parties is inadmissible.
 5. Turnabout of the cash in the point of the refund
  sklep online Tax Free The traveler must carry the TAX FREE form out not later than to 7 following months after the month of the sale in one of points of the repayment of the GLOBAL BLUE value added tax.

We are inviting to the shopping and using the TAX FREE possibility!© Copyright SurfMix Deski - agle - Maszty - Bomy - Akcesoria windsurfingowe - Kite - SUP - Wiosa i Pagaje - Pianki - Buty - Trapezy gra
2004-2018 do gry